Pozor na manipulaci!

Asi každému se někdy stalo, že dělal něco, co nechtěl. Nemyslíme tím neoblíbené domácí práce, ale výsledek toho, když vámi někdo manipuluje. Jak se manipulaci vyhnout?

I my sami čas od času manipulaci používáme, když třeba nutně potřebujeme pohlídat psa či získat nějakou drobnost pro sebe. To je vcelku omluvitelné. Rozdíl mezi občasným manipulativním chováním a manipulativní osobností je velký, takže pozor na to!

Jak poznat manipulátora?

Manipulátor zkrátka dělá vždy a vše výhradně pro svůj prospěch, ale co je důležité – dělá to na úkor druhých. Neumí to jinak. Sám o sobě je manipulátor nejistý a snaží se tento deficit nahradit hrou s ostatními, kteří jej většinou zpočátku považují za okouzlující osobnost. Manipulátoři bývají velmi chytří lidé, určitým způsobem sociálně zdatní a velmi snadno odhalí vaše slabá místa.

A jak je to jednoduché? Představte si, že vám manipulátor řekne: „Vypadáš dnes nějak divně, není ti něco?“. Můžete si být naprosto jistí, že je s vámi vše v pořádku, že jste z domova odcházeli s pohledem do zrcadla plni spokojenosti, a ejhle! Do vaší mysli bylo zaseto semínko pochybností, které tam bují a klíčí, kazí vám náladu, a ještě podkopne sebevědomí.

Znaky manipulativní osobnosti

 • mění své postoje, názory i chování a city tak, aby z toho měl prospěch
 • u druhých navozuje pocit viny
 • zodpovědnost přenáší na druhé
 • dělá ze sebe oběť (přehání křivdy, své potíže a podobně)
 • zpochybňuje charakterové vlastnosti a schopnosti druhých
 • podněcuje nedůvěru, podezíravost či žárlivost tak, aby situaci mohl neustále kontrolovat
 • používá lichotky a drobné dárky, aby si druhé zavázal, a poté požaduje revanš
 • neunese kritiku a popírá i zcela zjevné věci
 • překrucuje výroky druhých
 • skrytě vyhrožuje nebo i otevřeně vydírá
 • morálních zásad druhých využívá k naplnění svých vlastních potřeb
 • přes svůj proklamovaný altruismus, potřeby druhých jej naprosto nezajímají

Tipy, jak se manipulaci bránit

Doporučuje se používat následujících výroků, kterých ale manipulátor obvykle jen tak nedbá a vlastně je ani neslyší. Proto je potřeba stát si za svým a zvolené neustále znovu a znovu opakovat, třeba i v obměnách.

 • To je možné.
 • Přijde na to…
 • Mám jiný názor.
 • Zdání klame.
 • Nikdo není dokonalý.
 • Nedělej si se mnou starosti.
 • Mohl bys to upřesnit?
 • Každý máme své zkušenosti.
 • Viď?!
 • Děkuji ti za tvůj názor.
 • Dělá ti to starosti?
 • A co ty?

Vědecky prokázaným faktem je, že ohroženi jste pouze tehdy, pokud je je vaše sebevědomí nedostatečné a vaše chování prozrazuje, že se neumíte snadno prosadit a necháte se znejistit. Manipulátor velmi dobře pozná, na koho si může troufnout a na koho nikoli.

Buďte si tedy vědomi toho, že sami se také podílíte na tom, jestliže s vámi někdo manipuluje. Zvedněte tedy hlavu, posilujte své sebevědomí a trénujte naše doporučení, uvidíte, že příště si na vás hned tak někdo s manipulací nepřijde!

 

Autor: Bára Králová
ZAVŘÍT