Partnerské vztahy: Změnit názor nemusí znamenat zradu nebo nestálost

Lidé, kteří jsou neochvějní ve svém přesvědčení, sice v našem neustále se měnícím světě stále existují, ale setkáváme se s nimi méně než v minulosti. Zatímco historicky byla schopnost stát si za svým názorem považována za ctnost, dnes často stačí obyčejná diskuse, abychom si uvědomili, že ti, kdo jsou neoblomní, se nikam „nedostanou“. Změnit názor je za určitých okolností přirozené, důležité a správné.

Formování našich názorů

Nový úhel pohledu, nový začátek, od kterého začnete rozplétat své myšlenky. Jsme u prvního okamžiku, kdy jste měli odvahu změnit na něco názor. A nebylo to tak zlé, jak se zpočátku mohlo zdát. Když mluvíme o změně smýšlení, nemáme na mysli jen své přesvědčení nebo schopnost obrátit laskavé myšlení vůči sobě, druhým nebo okolnímu světu. Jde o způsob života.

Všichni jsme vyrůstali v prostředí, které nás v dobrém či zlém určitým způsobem kultivovalo. Představy našich rodičů, příbuzných, učitelů nás určitým způsobem formovaly. Náš způsob vnímání života tak do značné míry závisí na tom, čím jsme byli ve svých formativních letech obklopeni. Společenský kontext, v němž žijeme, si nemůžeme vybrat.

To v průběhu let přechází ve formování systému myšlenek, názorů a přesvědčení, které více či méně vědomě sdělujeme, když otevřeme ústa. Někteří lidé, kteří nás poslouchají a kteří žili v úplně jiném sociálním a vzdělávacím kontextu než my, mohou považovat naše slova za neuvěřitelná.

Změna myšlení ve vztazích

Vztahy, ty, které jsou konvenčně považovány za zdravé, mají společný jmenovatel, který je poměrně snadno zjistitelný – trvají mnoho let. A co lidé v průběhu let dělají? Mění přátele, mění zaměstnání, bydliště, nacházejí si nové zájmy a koníčky. Tato otevření, v horším případě uzavření, vedou k radikální změně pohledu na svět.

Tato změna se samozřejmě týká i vztahů. Už nejste ta dvacetiletá dívka, která se zasnoubila a šla na univerzitu. Teď je vám možná dvacet pět a právě jste vstoupila do světa práce. Nebo je vám možná třicet a přemýšlíte o dětech, prožila jste nemoc, ztrátu blízké osoby, poznala jste nové lidi, nové myšlenky.

A jak můžete očekávat, že váš pohled na partnera zůstane stejný, když vy sami jste tak jiní než na začátku vztahu? Změnit názor znamená otevřít svou mysl možnostem a příležitostem. Pokrok prochází mnoha takovými cestami a mnohé z nich nikam nevedou. Bez toho, abychom je prošli, to však nikdy nemůžeme skutečně vědět.

Ruce páru s nápisem Navždy.
zdroj: unsplash.com

Proč je změna názorů pozitivní?

Změna názoru v citových a emocionálních prožitcích je procesem růstu a otevřenosti, který nevyhnutelně generuje bolest, ale často je nezbytný pro budování nových a silnějších vztahů. Ti, kdo mentální změnu vítají a přijímají ji, otevírají svou mysl budoucnosti, která si je více vědoma svých omezení, ale také svých možností.

Proces změny smýšlení nás činí autentičtějšími, než se zdá. Tlačí nás k tomu, abychom hledali inteligentní způsob, jak porozumět sami sobě, vede nás k pochopení toho, jak jsme stvořeni.

Změna je přirozenou součástí našeho života. Proto by slovo „navždy“, jakkoli se zdá uklidňující a pohádkové, nemělo znít jako příslib věčného štěstí, samozřejmě se vší úctou ke svátosti manželství.

Zdroj: donnamoderna.com, psychologytoday.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu