Někteří lidé se ke svým partnerům chovají jako k dětem, což často vede k rozchodu

Nezáleží na tom, zda váš partner často zaspává, má příšerný vkus v oblékání, v obchodě nakoupí jen půlku věcí nebo si nevezme prášky, ztratí klíče od auta či nevyzvedne nikdy věci z čistírny. Pokud máte tendence svého partnera vychovávat, nemáte k němu dostatek respektu a úcty.

Obsadit se do role „rodiče“ a svého partnera do role „dítěte“ je ponižující a ve skutečnosti může být kontraproduktivní. Partnera mohou vaše „výchovné“ řeči začít po čase rozčilovat, což může vést k hádkám a rozpadu vztahu a to i v případě, že je váš partner nezodpovědný.

Pokud máte nezralého nebo nezodpovědného partnera, možná si budete muset často opakovat tuto mantru: Jsem jejich partner, ne jejich rodič.

Nejčastější projevy rodičovského chování vůči partnerovi

Existuje určitý model chování, který je vhodný při interakci s vašimi dětmi, ale ne s vaším partnerem. Možná si ani neuvědomujete, že tento model chování používáte nejen s dětmi, ale také se svým protějškem.

Je důležité si uvědomit, že i tón hlasu by měl být odlišný při domlouvání dětem a při rozhovoru s partnerem.

Některá chování jsou zjevnější nebo extrémnější než jiná, ale všechna ukazují nedostatek respektu k vašemu partnerovi v dospělosti a k vaší rovnosti ve vztahu.

 • Ráno svého partnera budíte.
 • Na výlet i dovolenou vždy připravujete věci vy.
 • Máte sklony ho neustále ochraňovat.
 • Neustále mu něco připomínáte – léky, schůzky.
 • Napomínáte ho, když máte pocit, že se nevhodně chová.
 • Kupujete mu oblečení.
 • Vyplňujete za něj veškeré formuláře.
 • Máte přehled o tom, kde má brýle, klíče od auta apod.
 • Objednáváte ho na lékařské prohlídky.
 • Podřizujete své potřeby těm jeho.
 • Vybíráte mu oblečení.
 • Při vaší konverzaci používáte „babytalk“ – rodičovský tón.

Chovejte se ke svému partnerovi jako k rovnocennému

Projevovat starost a pečovat o svého partnera je normální a ve zdravém vztahu očekávané. V bodě, kde překročíte pomyslnou hranici do rodičovské role, končí rovnocenné partnerství a začíná rodičovství.

Jakmile identifikujete rodičovské chování, které zobrazujete, existuje několik kroků, které můžete provést k jejich nápravě.

 • Uvědomte si, že váš partner nemá rád, když se s ním zachází jako s dítětem.
 • Dávejte pozor na své činy a přestaňte se ke svému partnerovi chovat jako k dítěti.
 • Vytvořte si pro svou rodinu kalendář, ale mějte na paměti, že udržovat ho aktuální je zodpovědnost každého.
 • Neopravujte ani nekritizujte, jak váš partner vynáší odpadky nebo plní jiné úkoly kolem domu.
 • Promluvte si se svým partnerem o jakýchkoli problémech, které se vyskytnou.
 • Nechte svého partnera chybovat a čelit následkům zapomenutí nebo špatného rozhodnutí.
 • Vyvarujte se používání „rodičovského“ tónu se svým partnerem.

Zdroj: psychologytoday.com

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu