Mozek ve formě? Stačí trocha neurobiku a nespoléhat se ve všem na náš chytrý telefon

Mozek začíná stárnout mnohem dříve, než si většina z nás myslí, již ve věku 40 let. Čím dříve podnikneme kroky ke zlepšení paměti a jejímu tréninku, tím větší je pravděpodobnost, že bude náš mozek i ve stáří fit.

Plán „proti rzi“, který udržuje mozek vzhůru

Existují starší lidé, kteří mají velmi dobrou paměť, a padesátníci, kteří mají problém zapamatovat si název filmu nebo jméno známého. Rozdíly závisí nejen na přirozených faktorech, ale také na tom, jak moc byl mozek v průběhu života stimulován. Na paměť neexistuje žádný lék. Kognitivní pohoda naopak vychází z řady detailů našeho chování. Některé jsou zřejmé, jiné ne.

Zlepšení paměti pomocí životního stylu

Celkový zdravotní stav má velký vliv na výkonnost mozku. Například hypertenze a srdeční selhání mohou způsobit poškození mozku, a jsou tedy nepřáteli paměti. Naopak „hlava“ s maximálním potenciálem je podporována tělem, které je aktivní a správně vyživované.

Využití vlastních kognitivních zdrojů

Zachování duševního kapitálu a zlepšení paměti vyžaduje odhodlání. Především je třeba pečovat o své tělo obecně. Něco však lze udělat i speciálně pro mozek. Cvičení pomáhá udržovat paměť aktivní. Existuje k tomu mnoho různých kognitivních testů.

Velmi prospěšné je ale pouhá snaha zapamatovat si určité užitečné informace o věcech, které nás zajímají. Náš zájem o téma má velký vliv na výběr informací, který paměť provádí.

Tělocvična pro trénink mozku

Dalším jednoduchým tréninkem pro náš mozek může být zkusit si sestavit nákupní seznam a zapamatovat si ho nebo si zrekapitulovat přečtené knihy, novinové články či zhlédnuté filmy.

Jinou možností je nakreslení mapy míst, které jste navštívili, vyhledání adresy po prostudování ulic na mapě bez použití navigace nebo můžete zkusit jít do práce různými cestami.

Mnemotechnické pomůcky a malé triky pro zlepšení paměti

Existují také některé techniky, které nám pomáhají zapamatovat si informace lépe. Například spojování slov s mentálními obrazy nebo konstruování příběhů absolutní fantazie, jejichž součástí se stávají pojmy, které se nám do mysli nedostanou.

Metoda loci, známá již od starověku, spočívá v přiřazování informací nebo pojmů, které si máme zapamatovat, k místům na pomyslné cestě, po které se máme vracet pokaždé, když si je potřebujeme vybavit.

Asociace jsou v každém případě zásadní. Když se člověku hned nevybaví název filmu, často stačí, aby si vzpomněl na děj nebo hlavní postavu, a ihned si vzpomene.

Pak jsou tu drobné triky, které se používají již po staletí. Chceme-li si například něco dobře zapamatovat, je užitečné spojit si to s něčím neobvyklým. Toto „spojení“ nám pomůže si pojem lépe vybavit. Abychom nepřehlédli jméno osoby, která nám byla právě představena, může být užitečné jméno ihned použít a osobu oslovit.

Křížovky? Zbytečné. Lepší je konverzovat

Možná vás překvapí, že oblíbené křížovky nejsou z hlediska zlepšení paměti vědci považovány za příliš užitečné. Jsou pouhým cvičením, samoúčelným a řízeným automatismem, bez vlivu na praktický život. Podle studií je pro naši paměť a mozek mnohem lepší vést smysluplnou konverzaci, argumentace vlastním názorem a pochopení názorů ostatních je velmi prospěšná.

Žena luští křížovku.
zdroj: unsplash.com

Neurobik = aerobik mozku

Přínosný je i takzvaný neurobik, cvičení, která pomáhají prolomit automatické nebo navyklé mentální vzorce a probudit dřímající oblasti. Co tím může být myšleno? Učení se novým slovům, jejich zařazování do budoucích rozhovorů nebo čištění si zubů nedominantní rukou, během kterého používáme opačnou mozkovou hemisféru než běžně.

Obecně platí, že všechny nové postupy jsou pro mozek prospěšné – nový koníček, učení se cizímu jazyku nebo hra na hudební nástroj.

Naopak zlozvykem, který ohrožuje flexibilitu mozku, je používání a zneužívání chytrých telefonů k získávání a kontrole informací, nebo dokonce k provádění základních výpočtů. Jsme si jistí, že si jméno nějakého herce opravdu nepamatujeme? Často stačí se jen trochu víc zamyslet.

Několik zajímavostí o našem mozku na závěr

  • Mozek dospělého člověka váží přibližně 1,3 kg a z přibližně 60 % je tvořen tukem, je tak nejtučnějším orgánem v těle.

  • Konzistence mozku připomíná „tofu“.

  • Obsahuje 640 kilometrů cév a neobsahuje receptory bolesti, proto je možné operovat mozek při vědomí pacienta.

  • Smích aktivuje pět různých oblastí mozku. Díky malé oblasti mozku zvané amygdala můžeme zjistit, zda je někdo veselý, pouhým pohledem na jeho tvář.

  • Čich je údajně „nejlepší paměť“, pouhé ucítění vůně nám okamžitě připomene pocity a události s ní spojené.

  • V rané fázi těhotenství se neurony množí rychlostí 250 000 neuronů za minutu. Prvním smyslem, který se rozvíjí, je hmat.

  • Nemůžeme se sami lechtat, protože mozek rozlišuje mezi vnějším dotykem a naším dotykem.

Zdroj: keepyourbrainalive.com, goldencarers.com, thehealthy.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu