Kapesné je sporné téma. Dáváte ho svým dětem?

V celosvětovém měřítku je běžným rodičovským trendem dávat dětem pravidelné kapesné. To sice na jednu stranu umožňuje rozvíjet jejich porozumění financím, ale na stranu druhou stejné peníze poskytované bez náležitého dohledu mohou vést i k negativním důsledkům.

Měly by děti dostávat kapesné?

Existují různé argumenty pro a proti poskytování kapesného. Na jedné straně se někteří lidé domnívají, že kapesné je nezbytné k tomu, aby se děti naučily hospodařit s penězi. To platí zejména v případě, že dostávají kapesné, které musí použít na úhradu svých konkrétních výdajů, například návštěvu kina s kamarády. To je může naučit, jakou hodnotu mají peníze a jak efektivně hospodařit s rozpočtem.

Na druhou stranu někteří lidé tvrdí, že kapesné je zbytečné a podporuje děti v tom, aby ho zbytečně utrácely. Domnívají se, že by děti měly dostávat peníze pouze tehdy, když je potřebují, například na nákup školních pomůcek nebo na zaplacení mimoškolních aktivit.

Jaká je tedy správná odpověď? Pravdou je, že záleží na vaší individuální situaci a na tom, co je podle vás pro vaše dítě nejlepší.

Odkdy by děti měly začít dostávat kapesné?

To je další oblast, kde nepanuje jednoznačná shoda. Někteří rodiče se rozhodnou dávat dětem kapesné již od útlého věku, zatímco jiní čekají, až budou starší. Oba přístupy mají své výhody i nevýhody.

Dávání kapesného mladším dětem může pomoci naučit se hospodařit s penězi již v raném věku. Důležité je stanovit jasná pravidla, jak mohou být peníze utraceny. V opačném případě se může stát, že se děti z kapesného nic nenaučí.

Počkat s kapesným, až budou děti starší, může pomoci naučit je zodpovědnosti. Budou si muset šetřit na určité věci nebo aktivity a možná si budou muset peníze i odpracovat. Tento přístup však může být také obtížněji zvládnutelný, protože starší děti mohou častěji utrácet impulzivně.

Ať už se rozhodnete jakkoli, ujistěte se, že s dítětem o hospodaření s penězi mluvíte a že jste stanovili jasná pravidla pro utrácení. To jim pomůže utrácet peníze rozumně.

Dívka s mincemi v dlaních.
zdroj: freepik.com

Jaké jsou výhody kapesného?

Existuje několik důvodů, proč je kapesné výhodné.

  • Může děti naučit, jakou hodnotu mají peníze a jak efektivně hospodařit.
  • Může jim pomoci naučit se šetřit na konkrétní věci nebo aktivity.
  • Dává jim pocit zodpovědnosti a umožňuje jim, aby se samy rozhodovaly o svých výdajích.

Jaké jsou nevýhody kapesného?

Poskytování kapesného dětem má nejen své výhody, ale také několik možných nevýhod.

  • Může podněcovat ke zbytečnému utrácení.
  • Může být obtížné vměstnat ho do domácího rozpočtu.
  • Může vést k hádkám, pokud děti nedostanou stejnou částku jako jejich sourozenci.

Mám svému dítěti dávat kapesné automaticky?

Na tuto otázku neexistuje správná nebo špatná odpověď. Zatímco někteří rodiče jsou názoru, že děti mají na kapesné nárok, jiní se domnívají, že by si ho děti měly zasloužit.

Dobrou volbou může být přijmout kombinaci obou přístupů. Například jim můžete každý týden dávat malou částku kapesného a pak ji doplnit, pokud udělají další domácí práce. Kromě již výše uvedených výhod je to naučí i důležitosti „tvrdé práce“.

Zdroj: verywellfamily.com. nearbyme2.com, goodto.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu