Jak udělat vaši práci více smysluplnou a pro vás nepostradatelnou?

Teorie, kterou si dnes představíme, byla potvrzena již před několika desítkami let. Týká se pracovní motivace, s níž může mít většina dnešních pracovníků problém. Dnes je doba bohužel taková, že mnoho lidí vykonává práci, která je příliš nebaví. Od toho se poté odvíjejí i jejich produktivita, neboť při nepříliš velkém zainteresování jim prakticky nezáleží na výsledku.

Co je tedy základem pro motivování?

Třemi základními pilíři správného motivování k dané činnosti jsou kompetence, zapálení a potřeby společnosti. Všechny si popíšeme v následujících odstavcích. Jde o části obecné teorie, která byla vytvořena na základě četných psychologických výzkumů. Cílem je samozřejmě větší zainteresování daného pracovníka ke konkrétní činnosti.

Jako manažer společnosti nebo vedoucí pracovník v nějakém oddělení samozřejmě máte právo udělovat svým podřízeným kompetence. Snažte se z lidí okolo vás vytáhnout jejich nejsilnější stránky a na základě toho potom překopat organizační strukturu a udělit potřebné kompetence. Tímto jednoduchým způsobem můžete motivovat kohokoliv, neboť mu udělíte větší zodpovědnost v oblasti, ve které se cítí jako ryba ve vodě.

O jakou situaci se bude jednat?

V praxi se typicky jedná o situaci, kdy je jeden pracovník známý tím, že je schopen odhalit všechny nástrahy a komplikace při vývoji produktu. Má v malíku celý proces vývoje, a tak pro něj není žádný problém jeho optimalizace a také řízení. On tuto schopnost získal od přírody, avšak jeho kolegové ji nedisponují, a proto mohou pouze užasle přihlížet. Právě tímto směrem byste měli uvažovat. Takový člověk bude schopným vedoucím vývojových prací, tudíž by se mu mělo dostat zlepšení finančního ohodnocení a také zvýšení kompetencí. Tím se pro něj stane práce smysluplnou.

Druhým pilířem je zapálení

Hovoříme samozřejmě o individuálním zapálení pro danou pracovní činnost. Ve vašem zaměstnání pochopitelně musíte vykonávat jak zábavné, tak i velice nudné aktivity, což pro nemotivovaného pracovníka není zrovna ideální. Pohled na čas prokrastinace je pak naprosto odstrašující. Měli byste se tedy pokusit střídat činnosti, které vás baví s těmi méně záživnými. Díky tomu si udržíte alespoň určitou výši motivace a zapálení, s níž se vám bude pracovat o dost lépe.

Nepodceňujte potřeby organizace

Třetím z pilířů pro vylepšení motivace jsou potřeby samotné společnosti, ve které se daný pracovník chystá pracovat. Jeho osobní cíle by se alespoň trochu měly shodovat s dlouhodobými cíli společnosti. Jakmile tomu tak nebude, nebude mít dotyčný člověk tolik motivace k odvedení kvalitní práce. Naopak bude-li pracovník motivovaný, jeho produktivita se ocitne na diametrálně odlišné úrovni, protože jej budou jeho činnosti zajímat a zároveň naplňovat.

Lze motivovat i jinak?

Samozřejmě s postupem času do třetí dekády nového tisíciletí se objevují stále nové a nové způsoby zainteresování pracovníků. Do pracovního procesu se totiž dostávají mladé generace, jejichž uvažování se od těch předchozích velmi liší. Pro mladší pracovníky je dnes daleko důležitější volná pracovní doba, služební telefon nebo notebook či kariérní postup.

Dokážete-li své pracovníky přesvědčit, že je zadaná práce baví, zvedne se nejenom jejich nálada, ale také produktivita. Vyzkoušejte naše rady a uvidíte, že se vaši zaměstnanci začnou chovat jinak.

Autor: Katka Procházková
zavřít reklamu