Jak poznáte, že žijete s narcisem? Vztah s narcistickou osobností může být opravdovým peklem.

Být ve vztahu s narcistickým partnerem není nic příjemného. Negativní dopad se šíří do všech oblastí vašeho života, ať už jde o schopnost soustředit se na práci nebo o vaše celkové psychické i fyzické zdraví. V tomto článku projdeme základní charakteristické rysy narcistických osobností, i když někdy je těžké rozlišit, kdy se jedná „jen“ o vysoké sebevědomí a kdy už jde o pravý narcismus. Pokud u partnera pozorujete alespoň několik uvedených vlastností, pravděpodobně už jde o vážný problém.

Všechno je jen o nich

Narcistické osobnosti potřebují, aby se všechno točilo kolem nich. Mluví jen o sobě a jiné hovory se snaží přesměrovat zpátky k sobě. Pokud není splněna jejich potřeba být středem pozornosti, budou rozhořčeni a podrážděni. Zpočátku jsou velmi okouzlující a charismatičtí. Dokonce vzbuzují důvěru a vy máte pocit, že si tak skvělého partnera snad ani nezasloužíte. To se ale bohužel velmi brzo změní. I narcis se mění každou chvíli, jde o rozštěpenou osobnost typu Doctor Jekyll a Mister Hyde.

Nedostatečné hranice a izolace

Lidé s narcistickými sklony projevují úmyslné ignorování hranic ostatních lidí. Pravidelně je překračují a tím ukazují svůj vliv a moc. Projevuje se to různými způsoby – porušování sliby či povinnosti, stále něco vyčítá nebo vás obviňuje, půjčuje si věci nebo peníze, aniž by měl v úmyslu je někdy vrátit. Pokud se ve vztahu cítíte izolovaní, jde o jeden z běžných způsobů, jak narcista získává kontrolu nad vztahem. Potřebuje, aby partner na něm byl plně závislý. Klidně vás odřízne od přátel i rodiny.

A co vy?

Důležitou součástí každého vztahu je potřeba porozumění a možnost vyjádřit své pocity a myšlenky. Může se stát, že se o vás narcistický partner bude starat a zajímat, ale pod tím vším je vždy jejich vlastní prospěch, nikoli prospěch vzájemného vztahu. Narcisté totiž nemají schopnost vcítit se do vašich pocitů, znají jen pocity své vlastní. Navíc se cítí ostatním nadřazeni, a tak nemohou zažít normální rovnocennou lásku.

Nedostatečná schopnost regulovat emoce

Narcisté nezvládají kritiku nebo když jejich plány nevycházejí tak, jak chtějí. Jsou snadno zranitelní a reagují bouřlivě. Bývají vzteklí, naštvaní až agresivní. To může vyústit až ve fyzické napadání partnera. V základu jde o lidi nejisté, plné strachu a úzkostí. Dokázali si však vybudovat kolem sebe silnou zeď, která je drží mimo a nad ostatními. „Dovnitř“ nikoho nepustí, protože by to bylo velmi riskantní z důvodu jejich velké zranitelnosti, a tak raději udržují sebeobraz falešné síly a statečnosti.

Specialisté na manipulaci

Lidé s narcistickou osobností jsou obvykle posedlí mocí, postavením, krásou a úspěchem. Závidí lidem kolem sebe, o kterých si myslí, že mají něco, co jim schází. Většina lidí pozná, když s nimi někdo manipuluje, i když se manipulaci neumí bránit. Narcisté mají velmi specifický způsob, jakým lidi kolem sebe manipulují. Ve vztahu to bývá většinou „hra na oběť“, kdy narcista vždy skutečnost otočí tak, aby byl tím, komu všechno a všichni neprávem ubližují.

Nejhorší skutečnost

Co je ale nejhorší, manipulující narcista z vás udělá „blázna“. Pomalu, ale jistě vás navede k tomu, že nemůžete důvěřovat svým vlastním úsudkům a pocitům. Pro narcise je dosažení tohoto stavu nejvyšším možným bodem, jak nad vámi převzít úplnou kontrolu. Není pro ně problém popřít, co před chvílí řekli nebo udělali, popřou jakoukoli skutečnost a vy jen čím dál víc pochybujete sami o sobě. Před ostatními o vás mluví jako o bláznovi a vypráví, co jste kdy bláznivého udělali.

Jde s tím něco dělat?

Prvním krokem je poučit se o tom, co narcismus je a jak takový člověk funguje. Pak pochopíte, proč se váš partner chová tak, jak se chová. Vy ho nezměníte, ale můžete se rozhodnout, zda s ním zůstanete nebo ne. Zkuste partnera přesvědčit, aby vyhledal odbornou pomoc a vyhledejte ji i vy. Potřebujete se naučit, jak se fyzicky, duševně i finančně chránit. A to se musíte naučit i v případě, že zvolíte odchod. Narcisté jsou jako tornádo a použijí všechny prostředky, aby vás získali zpět.

Zdravý partnerský vztah poskytuje oběma partnerům pocit bezpečí, jistoty a důvěry. Vztah s narcisem je pravým opakem zdravého vztahu, pokud v něm žijete, začněte rychle něco dělat, než bude ještě hůř.

Autor: Vlastimil Vachta
zavřít reklamu