Eysenckova typologie osobnosti: jste spíše introvert nebo extrovert?

Znáte Eysenckovu psychologii osobnosti? Pokud ne, patří rozhodně mezi zajímavá témata. Každý z nás, jakožto jedinec, v sobě nese určité povahové rysy a charakterové vlastnosti. Chcete vědět, zda jste introverti nebo extroverti či dokonce něco mezi tím? Co člověk, to individualita. Někdo je nervózní a rozrušený, jiný zase stabilnější v emocích. Lze to poznat i na komunikaci a vystupování s lidmi.

Neuroticismus a jeho projevy

Možná vás již napadlo někoho označit za „neurotického“ člověka a nejste daleko od pravdy. Neuroticismus úzce souvisí s emoční labilitou a těchto lidí je na světě skutečně mnoho.

Často bývají označováni za asociální nepřátelské typy lidí. Neumí se vcítit do druhého člověka, ale co umí, je perfektně manipulovat. Nicméně nemusí to nutně znamenat, že je tento člověk duševně chorý. Duševně chorý člověk je odtržen od reality, mívá nereálné iluze a vrcholem jsou třeba i halucinace.

My se však podíváme blíže na introverty a extroverty

Jací jsou lidé s označením „introverti“? Jsou klidní, zdrženliví, přizpůsobiví a na rozdíl od svých konkurentů extrovertů, jsou méně společenští a otevření světu – hůře komunikují. Extroverti oplývají optimismem, jsou aktivnější a vynalézavější. Starosti si tolik nepřipouští, berou život s nadhledem. Tato dimenze Eysenckovy teorie koresponduje s náladovostí a vyrovnaností. Mezi introverty spadají podle Eysencka lidé flegmatičtí a melancholičtí, extroverti jsou považováni za sangviniky a choleriky.

Jaký máte temperament?

Flegmatik:

tichý, spolehlivý, kontrolovatelný, klidný, ohleduplný, opatrný, pasivnější

Melancholik:

klidný, pesimistický, úzkostný, náladový, konzervativní, ne příliš společenský

Sangvinik:

vůdčí typ, bezstarostný, vitální, citlivý, komunikativní, společenský

Cholerik:

impulsivní, náladový, rozrušený, neklidný, nedůtklivý, přesto dokáže být aktivní a optimistický

Na první pohled to není úplně zřejmé, ale vlastnosti jednotlivých typů se vzájemně prolínají, nicméně můžeme všeobecně podlehnout tvrzení, že sangvinik a flegmatik vlastní stabilnější emoce, než je tomu u melancholika a cholerika. Pokud vás zajímá, jaký typ jste a neumíte se sami zařadit, můžete si provést přímo Eysenckův osobnostní test.

Zdroje: simplypsychology.org, 01formation.org

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu