Co je konvenční moudrost? Podléháte názoru většiny lidí?

Konvenční moudrost se týká běžně přijímaných myšlenek. Může zahrnovat přesvědčení, které vychází z názoru většiny lidí. Jedná se rovněž o dlouhodobě uznávané odborné definice v různých oborech a institucích.

Tento typ znalostí má své výhody i nevýhody

Někdy tyto myšlenky umožňují lidem pochopit většinový konsenzus a rychle dospět k závěrům. V opačném případě ztěžuje kreativní myšlení a navrhování alternativ včetně řešení.

Používání pojmu „konvenční moudrost“ je připisována ekonomovi Johnu Kennethovi Galbraithovi, jenž popisuje konvenční moudrost jako faktor, který zvyšuje institucionální a společenský odpor vůči změnám. 

Konvenční moudrost je patrná v mnoha aspektech každodenního života.

Její projevy zahrnují:

 • Přijímání věcí bez otázek a jako pravdu kvůli tradici nebo autoritě
 • To, co si myslí většina lidí, je pravda
 • Myslet si, že něco je skutečnost, jednoduše proto, že to zní rozumně
 • Automatické vytváření domněnek, aniž byste nad tím více přemýšleli

Je tedy rozhodující si uvědomit, že i když jsou tyto myšlenky přijímány, neznamenají fakt, že jsou přesné. Problém je v tom, že tyto znalosti nemusí nutně vycházet z ověřitelných důkazů.

V mnoha aspektech může původ konvenční moudrosti spočívat v neoficiálních pozorováních, pověrách, folklóru, nedorozuměních nebo dokonce ve špatně navrženém výzkumu.

V jakém odvětví a oborech se s konvenční moudrostí setkáte nejčastěji?

 • Politika
 • Vláda
 • Vzdělání
 • Zdravotní péče
 • Organizace
 • Instituce
 • Akademie věd
 • Náboženství
 • Ekonomika

Ve všech těchto oblastech totiž pracují lidé, kteří spoléhají na soubor znalostí, jenž slouží k informování a vedení budoucích nápadů a akcí.

Zatímco lidé v těchto oborech provádějí výzkum a inovují nová řešení, velká část tohoto průzkumu je stále postavena na základě obecně dohodnutých znalostí.

Použití nebo přijatelnost konvenční myšlenky závisí na její relevanci pro současnou situaci člověka.

Je spoléhání se na konvenční moudrost užitečné? Ano, ale jen, když:

 • nemáte čas analyzovat všechny aspekty situace nebo dostupné možnosti
 • toužíte dosáhnout konsensu ve skupině
 • chcete vyhovět skupině a zapadnout do ní (nevybočovat)
 • máte co do činění se skupinou nebo organizací, která je rigidní vůči všemu novému

Dopady konvenční moudrosti

Je také důležité si uvědomit, že konvenční moudrost může být správná, ale také nemusí. Konvenční moudrost obvykle není zpochybňována, ale leckdy stojí za příčinou problémů, když nesprávné teorie získají široké přijetí. Díky tomu může být zkoumání nových norem mnohem obtížnější.

Konvenční moudrost – příklad z minulosti

Konvenční moudrost naznačovala, že vředy jsou způsobeny stresem. I když tato myšlenka převládala po celá léta, teprve poté, co ji vědci zpochybnili, byla objevena skutečná základní příčina – konkrétní bakterie.

V takových případech nesprávná konvenční moudrost naruší zdraví člověka a typ lékařské péče, které se mu dostává.

Zdroj: verywellmind.com

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu