10 unikátních vlastností vůdčích osobností

Na manažerských postech nebo ve vedení firmy potřebujete získat vlastnosti, které z vás udělají rozeného vůdce. Pokud vám nebyly dány do vínku, s trochou sebekázně a úsilí si je dokážete i vypěstovat.

Pokud bojujete s nejistotou, uvědomte si, že nikdo není perfektním manažerem od prvního dne své funkce. Podívejte se s námi na 10 vlastností, kterými by měla každá vůdčí osobnost ve vedení firmy určitě disponovat. Úspěšný vůdce musí mít vizi a umět motivovat svůj tým. Jan tak jej bude jeho tým kolegů následovat. Podívejte se na to, jaké jsou typické charakterové rysy, které by lídr měl mít.

1.    Klíčová vize

Musíte vědět, co je cílem projektu, kam má firma směřovat, jakou cestou se vydáte a které kroky musíte podstoupit k dosažení stanovených cílů.  V hlavě každé vůdčí osobnosti musí dřímat vize, která díky jeho týmu postupně dostane reálný tvar. K tomu je důležitá funkční komunikace a disciplína, kterou vzbuzujete i u kolegů. Musí z vás vyzařovat nadšení, jako inspirace pro ostatní.

2.    Nepostradatelná loajalita

Vůdčí osobnost musí věnovat čas a energii pro naplnění vize. Svou oddaností k firmě, projektu i práci inspirujete ostatní ke stejné oddanosti. Loajalita znamená věrnost, sounáležitost i respekt v zájmu druhého, ochota dodržovat závazky a jednat v zájmu společnosti, projektu či jiného cíle. Nepoškozovat firmu jednáním ani slovy, nepodrývat autoritu a respektovat jiné. Loajalita ovlivňuje firemní kulturu.

3.    Neoblomná integrita

Integritu charakterizuje celistvost, soudržnost, neporušenost. A speciálně morální integrita zahrnuje čestnost, poctivost a bezúhonnost v mravním slova smyslu. To, co si manažer myslí a říká, se musí shodovat s jeho činy. Integrita vzbuzuje důvěryhodnost. Správný šéf nesleví ze svých zásad. Dobře kontroluje své emoce, má čestné jednání a nikdy nelže. Velkou výhodou je smysl pro humor.

4.    Naprostá otevřenost

Každý správný manažer nebo ředitel společnosti by měl být otevřenýmyšlenkám a novým nápadům svých zaměstnanců. Cesta k cíli je proces, který se neustále vyvíjí. Přináší to, co je třeba změnit, vylepšit a udělat jinak. Neodsuzujte žádné nové nápady. Každá vůdčí osobnost musí umět kolegy vyslechnout a dát nápadům šanci. Otevřenost musí provázet předání požadavků a poskytnutí zpětné vazby

5.    Neutuchající kreativita

Každý vedoucí pracovník, manažer či majitel společnosti musí umět nasměrovat své zaměstnance na správnou cestu. Musí jim umět pomoci vymýšlet nové směry a cesty. Kreativita, flexibilita a přizpůsobivost situaci je vlastnost, která pomůže vůdci vidět věci z jiného úhlu pohledu a díky tomu pomoci ostatním členům týmu. Kreativní manažer neusíná na vavřínech a neustále projekt vylepšuje a posouvá.

6.    Zdravá asertivita

Asertivita je komunikační dovednost vyjádřit a prosadit svůj názor a myšlenku, aniž bychom narušovali práva ostatních. Zdravá asertivita, sebejisté jednání nebo zdravé sebeprosazování ale není agresivita, arogance a vznětlivost, které udělají burana i ze schopného manažera. Buďte vstřícní, komunikativní, asertivní a řešte překážky rozumně, s klidem a bez vyhrocených scén. Vybudujete si respekt.

7.    Obdivuhodná velkorysost

Úspěšná vůdčí osobnost umí uznat kvalitu a pochválit za dobře vykonanou práci. Ve vyhrocených situacích umí přebrat osobní zodpovědnost za neúspěch. Každý schopný manažer musí umět riskovat, přiznat prohru a umět se omluvit. Ukažte lidskou tvář. Přiznat chybu rozhodně neznamená slabost. Půjdete příkladem a stmelíte tým. Nechte lidi v týmu růst a dopřejte jim možnost vzdělávání v dospělosti.

8.    Přirozená pokora

Pokora je schopnost uvědomit si vlastní nedokonalost a závislost na vyšších mravních požadavcích. Má sebedůvěru při plnění úkolů a necítí potřebu velebit sám sebe. Pokora a skromnost je schopnost neprosazovat jen sám sebe a uznat, že bez mravenčí práce celého týmu by projekt nemohl být úspěšný. Pokud se na dílčím úspěchu podílela celá firma, nezapomeňte, že pochvalu si zaslouží úplně každý.

9.    Potřebná spravedlnost

Zacházejte se všemi v týmu férově. Nemějte dvojí metr, který vám sníží renomé. Vůdce se musí zajímat o všechna fakta, vyslechnout všechny zúčastněné a vyslovit objektivní názor. Největší neshody v týmu vyvolá nerovnost. Protěžování někoho na úkor druhého. To, když někomu vše projde a jiný to za to samé odnese. Dejte si pozor i na ústupky kvůli diskutabilním kvótám prosazovaným v poslední době.

10. Neustálá snaha se vzdělávat

Nejúspěšnější lidé nejsou ti, co mají největší talent, ale ti, co na sobě nejvíce pracují. Studujte a vzdělávejte se v každém věku. Získejte titul MBA, BBA, DBA nebo LLM. Začít můžete kdykoliv během roku, sami si vyberete specializaci a moduly podle priorit i časových možnosti. Studium na Cardiff Academy je pro všechny, co se chtějí zlepšovat a stát se úspěšnými. Stačí si podat přihlášku.

Autor: redakce ProÚspěch.cz
zavřít reklamu