10 největších manažerských chyb a jak se jim vyhnout

Nikdo není bez chyby, ani ti nejlepší manažeři ne. Ti nejúspěšnější se ale ze svých chyb umí poučit a využít jich ke svému vlastnímu zlepšení. Co vy? Neděláte náhodou také nějakou manažerskou chybu?

  • Řešíte problémy, až když nastanou? Nehaste až požár, ale přijímejte preventivní opatření, aby se vůbec nestal. Ušetříte tím spousty starostí nejen své firmě, ale i sobě.
  • Bojíte se říkat NE? Hodně souvisí s předchozím bodem. Neříkáte věci narovinu, zkreslujete výsledky a namísto reálného výstupu předkládáte to, co se „nahoře“ očekává? Změňte tento stav dříve, než bublina splaskne! Pro začátek si vyberte malé „ne“ a nalezněte odvahu říct to šéfovi. Uvidíte, že se věci určitě začnou měnit k lepšímu. Jen hlupák a nečestný člověk vaši upřímnost neocení.
  • Nenasloucháte lidem kolem sebe? Naslouchejte, ptejte se a nezahazujte potenciál komunikace. Čím více nasloucháte, tím více se zlepšujete. Ptejte se, používejte otevřené otázky a pohybujte se ve věcné rovině. Bez rozmanitých informací a inspirace nelze tvořit dobré dílo.
  • Řídíte se předsudky? Děláte mylná rozhodnutí díky svým předchozím zkušenostem a prekoncepce? Svět je v neustálém pohybu a všichni se měníme s ním. Nedělejte zbrklá rozhodnutí a ověřujte informace. V politice, medicíně a manažerské práci více než jinde platí „dvakrát měř, jednou řež“.
  • Trvají vaše pravidelné porady moc dlouho? Zahajujete své porady bez nastavení a sledování cíle, ke kterému se má vaše skupina během porady dobrat? Předčítáte si informace, které se mohou komunikovat e-mailem? Nepřipravujte se o čas, který můžete věnovat sledování cílů schůzky a k ošetřování efektivní komunikace.
  • Soupeříte mezi sebou namísto spolupráce? Spatřujete ve svém kolegovi manažerovi nebo podřízeném potenciální hrozbu a ne přínosného partnera? Změňte svůj přístup a hledejte příležitosti spolupráce! Oprostěte se od okovů vašeho ega a myslete na celek! Jedině tvůrčí spoluprací dosáhnete nejlepších výsledků.
  • Máte pocit, že se odcizujete a ztrácíte důvěru? Zlepšujte svoji schopnost empatie! Ty nejlepší obchody a vztahy jsou založené na lidství. Schopnost upřímně se vcítit do situace kolegy nebo zákazníka je základem dobrého byznysu již od pradávna.
  • Nemáte čas na své podřízené? Víte, že ti, kteří jsou blíže zákazníkům, lépe vědí, co zákazníci potřebují? Pamatujte si, že v pracovním životě Vaši podřízení zaujímají druhou nejdůležitější oblast vašeho zájmu, hned po zákaznících. Na třetím místě je váš šéf…
  • Budujete si image nepostradatelnosti? Delegujte, co to jde, a užívejte si roli dirigenta. Je to nádherné, dosáhnete lepších výsledků a vaši lidé vás budou milovat!
  • Pracujete dlouhodobě více než 8 hodin denně? Místo rodině věnujete svůj čas firmám a okrádáte se o krásy života, které jsou přirozeným zdrojem energie a inspirace? Nechcete riskovat závažná onemocnění a vyhoření? Pokud ano, pracujte jen 8 hodin a pak se pracovně vypněte. Začněte konečně žít, stojí to za to! Neobětujte se příliš pro firmu. Firma vás jednoho dne nebude potřebovat a čas, který jste mohli věnovat svým nebližším, nahradit nelze…

Zaujalo vás manažerské desatero achcete se stát lepším manažerem? Cambridge Business School je prověřená studijní instituce s prestižní akreditací ASIC, na které si můžete aktuálně vybrat ze dvou desítek manažerských studijních programů. Za všechny jmenujme například Management a leadership, ve kterém se studenti kromě leadershipu seznámí i se všemi důležitými oblastmi současného managementu a získají znalosti z obchodního práva, marketingu nebo finančního řízení. Najdete v sobě odvahu a jdete do toho?

Autor: redakce ProÚspěch.cz
zavřít reklamu