Znamení opravdové inteligence, které nelze falšovat

Některé osobní rysy nebo dovednosti, které jsou považovány za zbytečné nebo negativní, mohou skutečně identifikovat vysokou úroveň mozkové aktivity člověka. Alespoň si to vědci myslí. Odhalíme, které vlastnosti mezi ne patří.

Patříte mezi leváky či praváky?

Experiment, který se uskutečnil v Americe, odhalil o způsobech uvažování mezi praváky a leváky překvapivá zjištění.

Leváci byli zběhlejší například v kombinování dvou běžných předmětů novými způsoby, jak vytvořit třetí – například pomocí tyče a plechovky pro výrobu ptačí budky. Také vynikali ve seskupování seznamů slov do mnoho alternativních kategorií.

Vědci spojují levostrannost s „ divergentním myšlením “ – formou kreativity, která pomáhá vytvářet nové myšlenky. Totéž lze říci o lidech, kteří ovládají obě ruce – těch, kteří mají stejně rozvinutou aktivitu rukou.

  • Pokud jste tedy pravák, zkuste udělat něco levou rukou a naopak. Tyto akce aktivují nerozvinuté oblasti mozku.

Inteligence s sebou přináší větší strach

Je prokázáno, že lidé, kteří mají větší obavy z testu, zkoušení, mají prokazatelně vyšší inteligenci. Ukázalo se, že děti, které se trápí nad testem více než ostatní, získaly více bodů v následujícím testu neverbální inteligence. Vědci to spojují se skutečností, že ti, kteří se vždy obávají, mají tendenci dělat svou práci řádněji.

Jsou příliš zvědaví

Je pravděpodobnější, že zvědavé dítě, na rozdíl od dítěte, které se jednoduše učí zpaměti, se během svého života stane inovátorem. Díky zvědavosti se dítě více zajímá o vědu a umění jako o prostředek poznání a sebevyjádření.

Rádi ponocují

Pokud jste noční sova, je pravděpodobnější, že vaše úroveň inteligence je vyšší než průměr. Vědci předpokládají, že je to kvůli tomu, že mozková aktivita je tak vysoká, že je výzvou pro pravidelné denní biorytmy.

Bylo zjištěno, že většina chytrých lidí miluje probouzení později ve všední dny i o víkendech.

Hodně chodí

Lidé, kteří žijí ve městech zaměřených na chodce, mají vyšší inteligenci než ti, kteří žijí ve městech, kde převládá doprava. Stejných výsledků bylo dosaženo po průzkumu pěších čtvrtí velkých měst.

Jsou dobří v sebeovládání

Chytří lidé dokáží zvládnout impulzivitu a dokáží potlačit emoce. Než začnou něco dělat, myslí také na důsledky svého chování.

Neustále něco okusují

Je dobře známo, že žvýkačka zvyšuje mozkovou aktivitu a koncentraci, bohužel jen na 20 minut. Vědci však nedávno zjistili, že chytří lidé mají tendenci něco neustále žvýkat. Vysvětlují, že když žvýkáme, náš mozek je otevřený reflexi a vlastní analýze.

Autorský text

Autor: Zuzana Žáková
Tagy: ,
zavřít reklamu