Změny v ošetřovném kvůli epidemii koronaviru

Poslední měsíc je plný nečekaných událostí a novinek, které jsou přičítány koronavirovému onemocnění COVID-19. Jednou z nich je i ošetřovné, které prošlo určitými změnami.

Kdo může ošetřovné získat a jaké jsou jeho podmínky?

Abyste příspěvek ošetřovné získali, nemusíte být přímo rodičem dítěte. Podmínka, která určuje, kdo má na ošetřovné nárok, je pobyt ve společné domácnosti dítěte a člověka, který žádá o ošetřovné. Mylnou domněnkou je i účast na nemocenském pojištění. Vám postačí pouze to, abyste byli zaměstnáni a odváděli nemocenské pojištění. Nové změny týkající se karantény proběhly i u věku dítěte, kterému byla vlivem karantény zavřena vzdělávací instituce (včetně mateřských školek). Z původních 10 let věku dítěte byla hranice zvednuta na 13 let.

Jak dlouho mohu ošetřovné čerpat?

Každý zaměstnanec, který splňuje podmínky pro tento příspěvek, jej mohl dříve čerpat pouhých 9 dní, samoživitel/ka až 16 dní. Dle nového nařízení vlády můžete ošetřovné využívat po celou dobu, co budou vzdělávací instituce pro děti zavřené.

Mohu ošetřovné využít, když jsem OSVČ?

Na ošetřovné OSVČ nárok nemá. Pokud jste OSVČ, máte nárok na příspěvek formou „samostatné dočasné sociální dávky“, kterou bude vyplácet příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR. Samozřejmě i tady se příspěvek vztahuje na osoby, které musí své děti hlídat doma (i pro ty, které si nemocenské pojištění neplatí). Dávka je vyplácena zpětně, tudíž od doby, kdy je OSVČ doma s dítětem.

Další vládou schválená pomoc živnostníkům je odpuštění půl roku platit zálohy na důchodové pojištění

Odpuštění záloh pro životní a důchodové pojištění bude platit od března do srpna tohoto roku. Jde pouze o minimální odvody.

Jana Maláčová, ministryně sociálních věcí

Jaká je výška ošetřovného?

Výška ošetřovného zůstala beze změny, tedy od prvního kalendářního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za 1 kalendářní den. Průměrná dávka pro OSVČ by mohla činit 424 Kč na den.

Tiskopis ve dvou vyhotoveních (pro případ, že se rodiče střídají) vám vydá škola, nebo školka vašeho dítěte. Tento dokument pak odevzdáte svému zaměstnavateli, který má povinnost jej odevzdat na příslušné pobočce OSSZ krajského města.

Autor: Lenka Svobodová
zavřít reklamu