„S neřádem je špatně, bez něj ještě hůř.“ Vztahy mezi muži a ženami, které naštěstí už neplatí

Výše uvedenou „pravdu“ slýchaly naše babičky, respektive prababičky, denně. Dnes už to neplatí a mnoho dalších věcí ve vztazích muže a ženy je, naštěstí, jinak.

Co dříve ve vztazích platilo

Role mužů a žen byly zcela jasné. Snad všude na planetě vládl doma muž, on zajišťoval obživu, vydělával peníze a chránil rodinu. Žena byla ta druhá, která zajišťovala všechno ostatní. Starala se o domácnost, úklid, vaření či výchovu dětí. Muži se do ničeho nepletla, protože kdyby ano, byl by oheň na střeše. Zkrátka patriarchát!

Manželství bylo svazkem dvou osob, z nichž žena byla ve všem podřízena muži. On byl hlavou rodiny, on rozhodoval a žena plnila jeho příkazy. Sama dokonce nemohla vybrat ani jméno pro své dítě! A muž navíc rozhodoval i o tom, kdy dojde k sexu. Žena musela být po vůli pokaždé, kdy chtěl on.

 

20. století jako období převratných změn

V 19. století byly holčičky vedeny k tomu, že se stanou manželkami a budou pečovat o domácnost a rodinu. Proto se učily šít, vařit, uklízet, prát či žehlit. Dívky se opravdu snažily, aby toto vše zvládaly dobře, protože dívka, která se neprovdala, zůstala na krku ostatním příbuzným, což byla nejen potupa, ale také život plný ústrků. A provdat se za někoho, koho žena opravdu milovala, se poštěstilo jen málokdy.

Postavení žen bylo podřadné, dokonce to bylo uzákoněno ve Všeobecném zákoníku rakouském, který s drobnými úpravami platil až do roku 1950! Přitom po celé 19. století první feministky usilovaly o právo žen na slušné zacházení, vzdělání, vlastní profesi a ekonomickou nezávislost.

hospodyňka domácí (zdroj foto: https://www.mirror.co.uk)

 

První zaměstnání pro ženy

Jednou z prvních profesí, které se ženy mohly věnovat, bylo učitelství. Ale zákon jim přikazoval celibát! Pokud by se žena provdala, musela by ze školy odejít. Postupně ženy začínaly pracovat i jinde, ale potýkaly se s velkými problémy. Měly až o polovinu nižší platy a ve chvíli, kdy se rozhodly vdát, své zaměstnání opouštěly. Buď si manžel nepřál, aby žena pracovala, a také žádný ze zaměstnavatelů mateřství nezohledňoval.

žena učitelka (zdroj foto: https://www.gallup.com)

První vzdělávání

První dívčí gymnázium, Minerva, se otevřelo v roce 1890 a stalo se nejstarším gymnáziem v celém Rakousku – Uhersku. Až do roku 1907 neměly absolventky právo maturity, musely maturovat na gymnáziu chlapeckém. Z prvních 13 absolventek se 11 pokusilo o další vzdělání. Bohužel, dívky měly zcela jasně dáno, že zůstanou na ocet. Žádný muž vzdělanou dívku nechtěl.

dívčí gymnázium (zdroj foto: http://www.easse.org)

Další krok ke zrovnoprávnění žen – volební právo

Volební právo žen bylo uzákoněno nejprve ve Finsku v roce 1906. V Rakousku – Uhersku to bylo v roce 1918 a v samostatném Československu v roce 1920. Dodatek o rovnosti pohlaví se stal jako první součástí Americké ústavy, v Anglii k tomu došlo v roce 1928 a poslední zemí, kde se „vybojovalo“ volební právo žen, bylo až v roce 1971 Švýcarsko!

ženy bojující za volební právo (zdroj foto: https://nowthatsprogressive.weebly.com)

Chtěli byste žít v této době? A co byste vzkázaly tehdejším mužům?

Autor: Michaela Richterová
zavřít reklamu