Platí v moderním světě Maslowova pyramida potřeb? Co vede k našemu rozkvětu dnes?

Jaká je vaše první myšlenka, když se řekne hierarchie potřeb? Víte, co to znamená? Pro mnohé je to pyramida s pěti barevnými zónami zobrazujícími hierarchii lidských potřeb Abrahama Maslowa.

Základem jsou fyziologické potřeby a korunou slávy je seberealizace. Maslowova teorie byla představena ve 40. letech 20. století a populární v 60. letech. Zůstává prominentní a respektovaná dodnes, ale…

Nová hierarchie vyzdvihuje osobní agendu jako akčně orientovaného a samostatně vedeného jedince.

Mezi fyziologické potřeby podle Maslowa patřilo jídlo a voda

Přeloženo do moderní společnosti jako bezpečnost – bydlení, zdravotní péče a pojištění.

Na další úrovni jsou komplementární motivy společenství a sociálního poznání. Přijímání zachycuje Maslowovu lásku, sounáležitost a sociální potřeby.

Zahrnuje integraci vlastního já do širšího sociálního kontextu. Je každého touha toho dosáhnout a individualizovat kompetence a kontrolu, něco nebo někoho řídit.

Primární cesta k seberealizaci

Osobní profil pomáhá lidem zvolit si vlastní cesty a ovlivnit krátkodobé výsledky i dlouhodobější osudy. Jedna ze sociálních poznávacích teorií udává základní víru v personální agentury jako self-účinnost, tedy důvěru v naši schopnost plnit úkol nebo dosáhnout cíle.

Souvisí to se seberozvojem a sebepřekonáním

Seberozvoj klade důraz na posilování a uplatňování vlastních znalostí, talentů a schopností. Zahrnuje osobní a profesionální růst včetně úspěchů.

Na rozdíl od vlastního rozvoje, slouží sebe-transcendence externě zaměřených motivů k prospěchu lidí. Maslow popsal, že lidské potenciály mohou být individuální nebo kolektivní a dokonce i druhově širší.

Hierarchie motivů totiž identifikuje sebe-transcendenci jako alternativu k seberozvoji. Každý má svou volbu a určitý vzorec chování, což koneckonců ovlivní i další jedince k pozitivním výsledkům pro ostatní.

Seberozvoj a sebepřekonání podporují a pohánějí růst a vzkvétání osobnosti. Lidé tak mohou uspokojit přirozeně se vyskytující vývojové procesy prostřednictvím své volby a sebeurčení. Za vrchol se považuje rozkvět člověka.

Při teoretizování o seberealizaci čerpal Maslow z tehdejších humanistických psychologů. Vychází také z Aristotelova konceptu eudaimonia (ctnostného „já“). Rozkvět člověka je stav úplné lidské pohody. A vzkvétat znamená, cítit se dobře nebo činit to, co nám dělá dobře.

Cesty k rozkvětu lze rozdělit do 4 oblastí:

  • rodina
  • práce
  • vzdělání
  • náboženská komunita

V rámci a napříč kontexty můžeme vzkvétat prostřednictvím nepřímých nebo vlastních příležitostí. Cesty k rozkvětu zahrnují postup z nižších na vyšší úrovně, sledování smysluplných projektů tím, že se nám daří. Vliv má taktéž aktivace dobrovolných vlastností.

Cesty k rozkvětu se nejúplněji otevírají, když jsou uspokojeny potřeby nižší úrovně v daném okamžiku a v průběhu času.

Základem trvalého rozkvětu, je přístup ke všem těmto zdrojům – finančním, lékařským, sociálním a přírodním/geografickým. Tímto způsobem prosazujete motivy vyšší úrovně.

Zdroj: psychologytoday.com

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu