Je vždy pomlouvání opravdu špatné? Někdy jsou „drby“ dobré pro váš společenský život

Asi jen málokdo z nás se vyhnul dialogu o přátelích, rodině nebo spolupracovnících. Možná jste se dokonce sami stali terčem pomluv a byli překvapeni, kteří přátelé nebo kolegové si vás „vzali do pusy“.

Drby jsou něco, co si spojujeme se závistivými lidmi, kteří na ostatní žárlí a rádi šíří pomluvy. Ať už jde o diskusi o vzhledu nebo o škodolibost nad jeho neštěstím, vnímáme to jako něco negativního. Ale ve skutečnosti to není tak špatné, jak si myslíme, a dokonce nám to může být ku prospěchu.

Pomluvy nejsou jen negativní

Když pomyslíme na drby, většina z nás si pravděpodobně vybaví nesmyslné řeči a šíření fám. Asi 14 % našich každodenních konverzací se však skládá z drbů a většinou je to spíše neutrální rozhovor než pozitivní nebo negativní.

Pomluvy mohou být i prospěšné

Pomlouvání nám může pomoci vybudovat sociální spojení a učit se prostřednictvím zkušeností jiných lidí. Když si navzájem sdílíme důležité informace o sobě nebo o jiných lidech, může nám to připadat obohacující a pomůže nám to vybudovat důvěru a silnější vazby.

To, o čem diskutujeme, může také ovlivnit naše budoucí chování. Když porovnáme své dojmy s jinými lidmi, může nám to pomoci lépe porozumět našim pocitům a také určit, jaké chování je a není přijatelné. 

Drby vytvářejí sociální vazby a komunitní identitu

„Drbání“ existuje už tisíce let a již dávno lidem poskytovalo nečinné povídání s ostatními a o nich, společný pocit identity.

Když raní lidé začali žít ve větších skupinách, pomluvy se staly jedním z nejefektivnějších způsobů socializace, svým způsobem vedly k širšímu systému sdílení informací o ostatních. Klábosení se také stalo důležitou metodou vyprávění příběhů, která se používá k vytváření a prosazování sociálních norem, pomáhající rozvíjet smysl pro komunitu a sdílenou kulturní identitu. Samozřejmě, ne všechny rané klepy byly skvělé.

Zdroj: thecandidly.com

Autor: Petra Hornová
zavřít reklamu