Gardnerova teorie mnohonásobné inteligence: najdete se?

Existují různé druhy inteligence, ale každý typ má své a nelze jednoznačně říci, který je lepší a proč. Nicméně, abyste mohli rozvíjet své schopnosti a dovednosti, je to potřeba vědět. Díky tomu zvládnete přednosti a chytrost využít ve svůj prospěch.

Co vlastně slovo „inteligence“ znamená?

Plno lidí má inteligenci spojenou s matematikou a jejími komplikovanými algoritmy či také s přírodní vědou a vysokým IQ. Věřte tomu nebo ne, inteligence není jen o oceňovaných lidech nejrůznějšími vítěznými medailemi a poháry.

Každý je prostě jiný a není bravurní ve všem. Někomu jde matematika, ale zase neovládá jazyky. Je tedy důležité objevit oblast, ve které vynikáte a tu dále rozvíjet…hodnotit inteligenci na základě jednoho nebo dvou faktorů je málo.

Naturalistická inteligence

Naturalistická inteligence zahrnuje lidi, kteří mají blízko k přírodě. Jedná se o vnímavé jedince, kteří rádi zkoumají prostředí. Dokážou vnímat jakoukoliv přírodní změnu, rádi komunikují a obklopují se zvířaty. Není výjimkou, že mají i domácího mazlíčka.

Hudební inteligence

Ne každý je ovšem milovníkem přírody a jsou mezi námi i tací, které více zajímá hudba. Takoví jedinci jsou k hudbě přitahováni tak nějak přirozeně a nikdo je nemusí nutit. Lidé s hudební inteligencí jsou obecně citlivější na hluk a jsou schopni často zachytit i zvuky, o kterých ostatní nemají ani tušení. Mají vynikající smysl pro rytmus, rozpoznají dokonce i výšku nějakého tónu. V praxi hrají na hudební nástroj nebo se hudbě věnují z profesní pozice.

Logicko – matematická inteligence

Tito lidé oplývají nejrůznějšími logickými pochody, proto mají rádi čísla a baví je matematika. Dokážou rozpoznat vzorce a zpracovávat nejrůznější procesy. Mají vynikající schopnosti v uvažování, které uplatní při řešení hlavolamů, rébusů a hádanek, kde je potřeba využít strategii. Tento typ inteligence si lidé spojují s obecnou inteligencí.

Existenciální inteligence

Tento typ lidí přemýšlí o denních událostech daleko více, než je běžné. Kladou si otázky, na které je velmi těžké odpovědět, např. „Proč jsme tady na zemi?“ a „Jaký to má smysl?“ Také vedou filozofické rozvahy. Někdy se této inteligenci také přezdívá duchovní nebo morální inteligence.

Interpersonální inteligence

Máte přirozenou schopnost dobře vycházet s ostatními? Umíte číst mezi řádky, aniž by vám člověk něco musel sdělovat ústy? Jste velmi sociálně nadaní a vlastníte vysokou úroveň mezilidské inteligence.

Lidé s tímto typem inteligence ovládají čtení verbálních i neverbálních projevů, stejně jako určování temperamentu a nálady jiného člověka. Umí se vcítit do druhého, jsou empatičtí. Tento talent úzce souvisí s profesemi, které jsou pro něho vhodné. Je to politik, sociální pracovník, životní kouč nebo psycholog.

Jazyková inteligence

Je častým typem a skrývá v sobě schopnost vyjádřit své myšlenky slovy. Lidé s velice vyvinutou jazykovou inteligencí se vyznají ve svých pocitech, nebojí se číst, psát a mluvit na veřejnosti.

Tělesně – kinestetická inteligence

Lidé s tělesně-kinestetickou inteligencí jsou nadaní pro správné načasování. Mohou se pochlubit skvěle vyvinutou jemnou a hrubou motoriku. Tělo a mysl mají v rovnováze, najdou se v tanci, sportu, ale i medicíně. To je jejich smysl života. Nešetří ani s kreativními nápady.

Intrapersonální inteligence

Rozumíte svým myšlenkám, pocitům a emocím? Jste schopni toho využít v každodenním životě? Tento druh inteligence je propojen s poznáním sebe sama. Tito lidé jsou sebevědomí. Vyznají se ve svých vlastních emocích. Jejich povolání souvisí s vůdcovstvím – jako třeba filozof, psycholog nebo spisovatel.

Prostorová inteligence

Je definována jako umění uvažovat o věcech ve třech dimenzích. Lidé s vysokou prostorovou inteligencí jsou často tvůrčí a obvykle mají živou představivost. Převládají u nich umělecké schopnosti a prostorové uvažování. Lze je najít v oblastech architektury, historie a designu.

Gardnerova teorie mnohonásobné inteligence je stále užitečná zejména pro učitele, kteří podporují holistický pohled na vývoj člověka, hlavně dítěte. Nicméně jsou tyto druhy inteligence zajímavé i pro dospělé jedince z hlediska toho, zda se neminul povoláním a nemohl by být v jiné kariéře třeba šťastnější.

Zdroj: sacap.edu.za

Autor: Renata Horáková
zavřít reklamu