Dívky, které mají za vzory silné ženy, jsou v životě úspěšnější

Jak zjistil výzkum, většina úspěšných žen se snaží obklopit se jinými ženami. Počet těchto vedoucích žen je přibližně 75%. Pokud jste žena, která má silný ženský vzor, je pravděpodobné, že budete ve svém životě úspěšná.

Ženy mají úspěšnou kariéru, když mají silný ženský vzor

Ženy se podle průzkumu ucházejí o zaměstnání, pouze pokud splňují 100% požadavků. Hlavním problémem je nedostatek důvěry, který může být způsoben malým počtem vedoucích žen v okolí. V posledních letech se však ženy se stávají samostatnějšími a sebevědomějšími. Je to dáno tím, že mají v okolí stále více úspěšných žen.

Když existuje příklad ženy s úspěšnou kariérou, zvyšuje to důvěru u mladých dívek, které k nim vzhlížejí. Cítí, že mohou udělat totéž.

Profesorky ve škole bývají nejčastější inspirací

Inspirace je důležitá, protože nás motivuje a tlačí k růstu, ale může k tomu dojít různými způsoby. Je prokázáno, že studentky upřednostňují profesorky a často si podle toho vybírají svůj obor. Mít profesorku jako vzor pro dívku je důležité nejen pro inspiraci, ale také pro její budoucí studium.

Profesoři k tomuto závěru dospěli, když viděli studentky, které mají skvělé výsledky, s učitelkami, které je inspirovaly.

Dokáží lépe řešit problémy, pokud je jejich matka vzorem

Jedna zajímavá studie ukázala, že dcery zaměstnaných matek ve 29 zemích mají 1,21krát vyšší pravděpodobnost, že budou zaměstnány, a budou mít nadprůměrný příjem. Když je vaše matka vzorem, osvojíte si mnoho jejích dobrých návyků a chování.

Oba rodiče jsou důležití při výchově úspěšného dítěte, ale u dívky je pravděpodobnější, že bude ovlivněna chováním její matky. 

Úspěšné ženy v konkrétních oborech

Abyste byli úspěšnější, potřebujete dobrý příklad, nejen učitele. Úspěšné ženy radí mít silný ženský vzor v profesionální oblasti, která se vám líbí. Chcete-li být například vědkyní, měli byste se zajímat o ženu, která vás ve vědeckém světě inspiruje. Bude vám připomínat to, čeho chcete ve svém životě dosáhnout.

Umí lépe zacházet s financemi

V historii byly ženy na dlouhou dobu blokovány z finančních aspektů života. V dnešní době můžeme slyšet takové příběhy o ženách, které čelily problémům po rozvodu, protože se soustředily pouze na rodičovství a nikdy se nezabývaly finanční stránkou věcí. Správné ženské vzory nás od dětství učí, jak si s penězi nakládat sami. Ukazují nám, že můžete být skvělým rodičem a zároveň dobrým finančním manažerem.

Úspěšné podnikatelky sdílejí, jaké to je vydělávat a spravovat peníze a jak být finančně nezávislé.

Autorský text

Autor: Zuzana Žáková
zavřít reklamu