Další lekce úspěšné komunikace: Jak my sami můžeme ovlivnit, aby nám naši partneři správně rozuměli?

O komunikaci mezi lidmi bychom mohli mluvit donekonečna. Jistě, existují některé základní modely, kterým rozumíme všichni, ale ne každý jsme schopni porozumět jemným nuancím, správně rozklíčovat mimiku či gesta a podobně. Existuje řada kurzů, které si dávají za cíl vaši komunikaci zlepšit a komunikovat tak, abyste dosáhli svého nebo naopak vás chtějí naučit se bránit proti manipulaci.

Nejdůležitější komunikace probíhá v rodině a mezi nejbližšími. My jsme se zaměřili na komunikaci vás s vaším partnerem tak, abyste dosáhli porozumění, abyste byli „čitelní“ a svůj vztah tak zjednodušili, prohloubili a zkvalitnili. Přinášíme vám několik rad pro účinnou partnerskou komunikaci.

Jasně formulujte svá očekávání

Nikdy nespoléhejte na to, že partner jaksi vytuší, co vy právě chcete a jak se cítíte. Zdá se vám, že „to je přeci jasné“, ale ono není. Ačkoli vás váš partner bezmezně miluje, ne vždy je schopen rozklíčovat nějaké ty „jasné“ náznaky. Pro ženy je to snazší, jsou více empatické a intuitivní, ale muži mohou mít s nejasně vyřčenými pocity velký problém.

Nejprve se snažte pochopit, potom buďte pochopeni

Jestliže se tímto pravidlem budou řídit oba partneři, naprosto se změní celý styl jejich komunikace, potažmo celý jejich vztah. Každopádně je třeba nezapomínat, že partnerství není hra na vítěze, na to, „kdo z koho“, ale právě o pochopení obou stanovisek a hledání kompromisu. Emočně tak není nikdo zraněn a vztah vesele může pokračovat dál.

Důležitější, než obsah sdělení je jeho forma. Vy si samozřejmě všímáte toho, jak druhý mluví, co za gesta a mimiku používá, ale, proboha, nikdy to nekomentujte! Partnera tak jedině „shodíte“, ponížíte, urazíte, a ještě víc rozhořčíte.

Nepřipisujte úmysl

Připisování nějakého úmyslu u partnera vyvolá rovněž agresivní reakci. Pokud partner udělal něco, čím se nás dotkl, neznamená to, že si danou situaci trénoval a připravoval týdny dopředu. Ani když se situace opakuje, není vůbec jisté, že partner jedná úmyslně. Všichni jednáme stereotypně, bez vědomé kontroly a úmyslu, takže spolu s partnerem zkuste zapracovat na odstranění takového chování, které se vás dotýká, uráží vás nebo vám ubližuje.

Nekritizujte přespříliš

Obvykle kritika vede k tomu, že jeden z partnerů se vědomě či nevědomě snaží převzít moc a kontrolu. Stálé hodnocení druhého, časté odsuzování a nesouhlas znamená, že se stavíte do intelektuální či morální převahy. Proto druhého respektujte, respekt zajistí předávání energie oběma směry. A jakmile se jednou rozhodnete být laskaví, vrátí se vám stejnou měrou zpět.

Nehrajte roli oběti

Vědecky bylo dokázáno, že člověk roli oběti zvládá jen velmi těžko. Vědomě či podvědomě se snaží udělat cokoli, aby se z role oběti vymanil. Pokud se vědomě do role oběti postavíme, dáme druhému nad sebou samými moc, kontrolu a zodpovědnost. Tím se vlastně ocitáme v roli dítěte, což může být pohodlné, ale zcela neadekvátní a věřte, že toho druhého jednou omrzí mít za partnera nikoli rovnocenného dospělého člověka, ale děcko.

Naučte se odpouštět

Odpuštění je snad nejdůležitější věcí v životě vůbec. V partnerském vztahu není možné bez umění odpouštět vůbec fungovat. Odpouštějte partnerovi, ale i sami sobě, svou minulost, chyby i nedostatky. Dokonalý nejsme nikdo. Samozřejmě, některé věci nejde tolerovat donekonečna – omlouvat partnera, který pije nebo druhého bije, to nejde. Ale pokud se rozhodne léčit a se svým problémem něco dělá, pokusit se o odpuštění je na místě. Dát druhou šanci a zkusit to znovu stojí určitě za to, důležitá je současnost!

I pokud všechny tyto rady znáte, není od věci si je připomenout. Většinou to totiž funguje tak, že teorii známe, ale v praxi se chováme stále stejným způsobem, bez ohledu na to, že by se teorie měla začlenit do skutečného života. Zkuste se našimi radami tentokrát už opravdu začít řídit, bude se vám v partnerství žít lépe!

 

 

Autor: Martin Liška
ZAVŘÍT