Co je lepší neříkat kolegům, i když jste v práci nejlepšími kamarády?

Vycházet se svými spolupracovníky je skvělá věc. Dávejte si však pozor na to, jakým způsobem navazujete pracovní přátelství. I když může být lákavé sbližovat se nad kancelářskými drby či historkami z bujarých víkendových nocí, není to nejlepší nápad. Obecné pravidlo zní – pokud byste to neřekli před svým šéfem, neříkejte to.

Nežádejte o půjčení peněz

Většina z nás si jednou nebo dvakrát zapomněla vzít do práce hotovost nebo peněženku. V těchto vzácných případech je v pořádku požádat chápavého kolegu o případné půjčení peněz na oběd, které mu samozřejmě vrátíte hned druhý den. O žádné jiné finanční prostředky ale své kolegy nežádejte.

Přestaňte používat slovo „upřímně“

Upozorňování na naši upřímnost v danou chvíli může vést k tomu, že naši kolegové mohou začít pochybovat o tom, zda jsme k nim upřímní i za ostatních okolností.

Slyšeli jste o…?

Prostě nepomlouvejte. Z dlouhodobého hlediska to na vás bude vrhat jen špatné světlo. Držte jazyk za zuby a zůstaňte nad věcí. Negativní komentáře o určitém kolegovi se vám mohou brzy vrátit jako bumerang.

Dávejte si pozor na to, jak často říkáte, že jste unavení nebo vystresovaní

Všichni jsme někdy vyčerpaní, ale vyvarujte se toho, že to budete říkat před ostatními. Stěžování si na to, jak jste unavení nebo vystresovaní, či neustálé omlouvání se v práci kvůli osobním problémům může vést nadřízené i kolegy  k tomu, že si budou myslet, že svou práci nezvládáte.

Buďte opatrní v tom, co chválíte

Komentování fyzického vzhledu kolegy či kolegyně může být považováno nejen za neprofesionální, ale co hůř, může být poměrně snadno pochopeno i jako sexuální obtěžování.

Rozesmátí kolegové.
zdroj: unsplash.com

Pozor na následující „nevinné“ věty

  • To není moje práce. – Šéf po vás chce něco, co vůbec nesouvisí s tím, co děláte. Když ale vytáhnete kartu „To není moje práce“, sami upozorníte na to, že nejste příliš týmový hráč. V rámci správné kancelářské etikety se snažte o těchto situacích přemýšlet jinak. Místo toho, abyste se pozastavovali nad nepříjemností, že děláte něco, co podle vás není vaší povinností, berte to jako příležitost ukázat svou všestrannost a ochotu spolupracovat.

  • To není fér. – Život není vždycky fér, smiřte se s tím. Říkat to na pracovišti ale není profesionální chování a působí to nedospěle. Pokud je vám přidělováno více práce než vašim kolegům, berte to jako příležitost odlišit se. Pokud je situace opravdu nerovnoměrná a máte pocit, že se s vámi skutečně jedná nespravedlivě, snažte se to řešit taktně. Osobní setkání se šéfem je vždy lepší než reptání před kolegy.

  • Budu se snažit. – Ať už se potýkáte s časovou tísní nebo jinými překážkami, působí tato věta vždy poněkud pasivně a agresivně zároveň. Naznačujete jí, že jste dostali nesplnitelný úkol, ale přesto ho přijmete. To žádný šéf nechce slyšet.

  • Omlouvám se, že obtěžuji. – „Promiňte, máte chvilku?“ funguje mnohem lépe a nestaví vás do podřazené pozice.

Neříkejte, že si hledáte jinou práci

Nesvěřujte se kolegům, že se chystáte z práce odejít, ani se jich neptejte, jestli nevědí o nějakém místě. Svěření se s touto informací může způsobit, že se od vás instinktivně distancují, protože vědí, že už nebudete součástí týmu. Mohli by také tuto informaci neúmyslně či úmyslně vyzradit vašemu nadřízenému, což by mohlo přinést další potíže.

Nevytahujte osobní vztahové záležitosti

Sdílení intimních detailů o vašem milostném životě spadá do kategorie tabu. Stejně jako všechny ostatní informace, které nezlepší vaši profesní image nebo neobohatí vztahy na pracovišti, byste si je měli nechat pro sebe.

Zdroj: topresume.com, thejobnetwork.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu