Cítíte se navenek úspěšní, ale uvnitř prázdní? Souvisí to s vaším „já“

Napětí mezi vnitřním a vnějším já je v dnešním světě zcela běžné a čas od času ho prožívá každý z nás. V životě jsme přitahováni různými směry a naše chování včetně jednání, úzce koresponduje s našimi hodnotami.

Uvědomování si svého nitra a jeho rovnováhy s vnějším „já“ je základem dobrého duševního a fyzického zdraví. To je důvod, proč je důležité brát v úvahu aspekty, které nás udržují v harmonii.

Někdy je užitečné představit lidem jiné vnější já, než jaké zažíváme ve svém vnitřním světě. A jsou to většinou zápory, které si necháme v sobě, abychom ostatní neodrazovali svými nedostatky.

Obvykle se snažíme představit se v tom nejlepším světle, ale je to dobře? Pokud se z toho stane vzorec, který začneme využívat více, než je zdrávo, je to na úkor reálných pocitů.

Vnější já se obecně zabývá hmatatelnými věcmi

Souvisí s tím, jak se prezentujete (vlasy, oblečení). Je to také dáno tím, s kým se stýkáte. Vaše vnější já, je tak vystaveno úloze zvládat osobní i pracovní požadavky.

Tento vnější svět může být náročný – ponechává vám jen málo času na zvážení, zda to, co se odehrává vně, odpovídá tomu, co si přejete ze srdce.

Vnitřní já nejde vidět

Na rozdíl od vnějšího já, nelze hmatat ani spatřit. Jsou to pocity, intuice, hodnoty, víry, druh osobnosti, myšlenky, emoce, fantazie, duchovno, touha a účelové chování.

Silné vnitřní já znamená, že dobře zvládáte své emoce a uvědomujete si sami sebe. Máte jasno a cítíte smysl života. Jste schopni zůstat klidní a tváří v tvář se postavit nepřízni osudu z vnějšího světa.

Jenže, co když je vnější a vnitřní já, v rozporu?

Jednoduše řečeno je za konflikt mezi vnitřním a vnějším já považován nesoulad: myslíte si jednu věc, ale děláte druhou. Čím větší je boj, tím větší je rozdíl mezi tím, v co vnitřní já věří, že je správné a tím, co učiní vnější já. Tento rozpor způsobí stres, který může být škodlivý pro mysl, tělo i ducha.

Často k němu dochází v důsledku málo času stráveného zvažováním vašeho nitra. A následkem stresu je pak náchylnost k nemocem, což je dáváno do souvislosti s každodenním fungováním.

Konflikt mezi dvěma já zapříčiní stres, díky kterému budete náchylnější k nemocem, což ovlivní i vaše každodenní fungování.

Jak to vyřešit?

  • Najděte si chvilku pro sebe a srovnejte si v životě své priority
  • Vytvořte si seznam aktivit, které každý den provádíte a posuďte, zda jsou v souladu s tím, co děláte (pravda/lež)
  • Hledejte hodnoty, které si nastavíte s tím, co cítíte (pokud si ceníte přátel, ale jste každý den sami, odrazem je konflikt mezi vnitřními hodnotami a činy
  • Vyvažujte své vnitřní a vnější já – identifikujte problematické oblasti ve svém životě
  • Uklidňujte své vnější já a spojte ho s vaším vnitřním já
  • Zpomalte, zastavte se a soustřeďte se na daný okamžik – naslouchejte svým myšlenkám
  • Pokud se i nadále cítíte ve střetu, proveďte životní změny. Může to být nová práce, změna vztahu nebo ukončení přátelství.

Teď a tady

Pouze vy víte, jaké konkrétní změny by vám mohly pomoci sladit vás se svým skutečným vnitřním já.

Zdroj: verywellmind.com

Autor: Renata Horáková
if (show_sssp) { document.querySelector(".fb-comments").remove(); }
zavřít reklamu