Být dobrým posluchačem se vám vyplatí v rodině, v přátelství i v práci

Komunikace by se za ideálních okolností měla vždy skládat ze dvou částí, vlastního vyjadřování a naslouchání druhým. Mnoho z nás ale bohužel na druhou část často zapomíná. Spousta lidí umí velmi dobře mluvit, ale když přijde čas vyslechnout myšlenky a pocity někoho jiného, selhávají. Je pravda, že ne pro všechny z nás je naslouchání přirozené a jednoduché, zvláště tehdy, když musíme poslouchat názory, se kterými vnitřně nesouhlasíme. Nicméně i za těchto okolností se naslouchání vyplatí. Proč stojí za to věnovat mu maše úsilí a čas?

Větší důvěra

Když se snažíte někomu naslouchat, dáváte mu tím najevo váš zájem a druhý člověk to pozná. Díky tomu k vám bude otevřenější a svěří se vám se svými skutečnými myšlenkami či názory, neboť vám bude více důvěřovat. To, že druhému člověku nasloucháte, mu ale zároveň dejte vy sami náležitě najevo. Pokud byste ho sice poslouchali, ale nenavazovali u toho oční kontakt, nebo se dokonce dívali do telefonu, dotyčný člověk může lehce nabýt dojmu, že ho ve skutečnosti neposloucháte.

Nižší počet nedorozumění

Nedorozumění jsou jedním z nejčastějších důsledků špatné komunikace. Když si lidé navzájem nenaslouchají, je velmi snadné něco přeslechnout nebo si špatně vyložit nějaký význam. Mnohdy se sice jedná vlastně o drobná nedorozumění, maličkosti, ale některá z nich přesto mohou mít závažné následky.

Eliminace konfliktů

Nedostatečné poslouchání toho, co druzí říkají, je příčinou mnoha konfliktů. To, že nás ostatní poslouchají, nás totiž často frustruje. Lidé se přirozeně chtějí cítit respektováni, což je neodvolatelně spjato s pocitem, že jsou vyslechnuti. Nemusíme nutně souhlasit, ale pouhá snaha vyslechnout si jiný pohled na věc udržuje situaci klidnější. Když se všichni cítí klidně a bezpečně, je mnohem snazší řešit napjaté situace, aniž by věci přerostly v konflikt.

Podpora empatie

I když na jednu stranu je většina lidí přirozeně empatická, máme ale i tak v sobě všichni určité předsudky a domněnky, které vycházejí z naší výchovy a zkušeností. Když mluvíme s lidmi, kteří mají odlišné zázemí a zkušenosti, může být lákavé opřít se o předsudky. Místo toho je mnohem lepší naslouchat, nikoli předpokládat. Když si vyslechneme informace přímo od zdroje, lépe pochopíme jeho pohled na věc, což je klíčem k empatii.

zdroj: pixabay.com

Lepší vztahy romantické, rodinné i obchodní

Odborníci na vztahy velmi často hovoří o důležitosti vzájemného naslouchání. Špatná komunikace stojí za mnoha konflikty a bolestmi srdce v romantických vztazích. Vzájemné vyslechnutí je důležité i v rodině mezi různými generacemi, ale i mezi sourozenci či širší rodinou.

Pokud vaše kariéra zahrnuje interakci s ostatními, víte, jak zásadní je dobrá komunikace. Nedorozumění a konflikty mohou zhatit projekty i způsobit špatnou pověst. Pokud budete věnovat větší pozornost naslouchání vašich kolegů i klientů, lidé se budou cítit respektováni a budou s vámi rádi spolupracovat.

Prohloubení přátelství

Naslouchání nezlepšuje pouze romantické nebo obchodní vztahy, ale prohlubuje také naše přátelství. Pokud se cítíte vzdáleni svým starým přátelům nebo se snažíte navázat kontakt s novými přáteli, je často nejlepší začít od toho, že jim začnete naslouchat. Již zmíněné výhody naslouchání, jako je větší důvěra, méně nedorozumění a více empatie, se samozřejmě dobře promítají i do přátelských vztahů. Stojí to za námahu.

Lepší produktivita

Ať už v práci nebo ve škole, naslouchání je velmi důležité pro náš úspěch. Lidé, kteří dobře naslouchají, si s větší pravděpodobností udrží informace, pochopí, co se po nich chce, a položí správné otázky. To je cenná dovednost při skupinových projektech i schůzkách. Mnoho lidí si myslí, že musí hodně mluvit, aby přispěli, ale naslouchání je často ještě důležitější. Pokud si všichni navzájem naslouchají, dochází k menšímu počtu nedorozumění. To šetří čas všech.

Lepší vůdčí schopnosti

Pokud se chcete stát lepším vedoucím pracovníkem, měli byste se stát lepším posluchačem. Aktivní naslouchání vám pomůže najít souvislosti mezi myšlenkami vašeho týmu, vyslechnout různé perspektivy a předcházet nedorozuměním. Dobrý vedoucí týmu by měl též zajistit, aby se všichni cítili respektováni, což znamená, že se všichni cítí vyslyšeni. Pokud jste si vždy mysleli, že dobří lídři jsou lidé, kteří se opravdu dobře vyjadřují, je to jen polovina pravdy. Jsou to totiž neméně skvělí posluchači.

Zdroj: messygoodlife.com, skillsyouneed.com

Autor: Martina Šťastná
zavřít reklamu